Законодавство України про працюУся інформація у цьому розділі представлена у вигляді прямих посилань на першоджерела законодавства України


Кодекс законів України про працю

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про зайнятість населення"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Закон України "Про трудові книжки працівників"

Закон України "Про організації роботодавців"

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення"

Постанова КМУ "Про порядок обчислення стажу державної служби"

Постанова КМУ "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"

Постанова КМУ "Про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками на період обстеження в спеціалізованих медичних закладах"

Постанова КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій"

Постанова КМУ "Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи"

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату"

Постанова КМУ "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня"

Постанова КМУ "Про затвердження переліку професійних захворювань "

Постанова " Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість"

Постанова КМУ "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній"

Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників "

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій"

Постанова КМУ "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати"

Постанова КМУ "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок"

Постанова КМУ "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій"

Постанова КМУ "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей"

Наказ "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних"

Постанова КМУ "Про порядок надання щорічної додаткової відпустки із збереженням матеріального забезпечення за особливий характер служби військовослужбовцям Прикордонних військ"

Постанова "Про затвердження порядку використання коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних"

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки

Нагору Назад